Er zal in de winter van 2017/2018 helaas geen Kerstijsbaan in het centrum van Dordrecht zijn. Ondanks diverse pogingen vanuit de gemeente is er geen exploitant gevonden die de ijsbaan met bijhorende horeca onder de huidige voorwaarden kan exploiteren.

We willen onze trouwe sponsoren, vrijwilligers en bezoekers hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Wellicht dat we u in de winter van 2018/2019 weer kunnen begroeten.

 

Pin It